Oznam

Vážení návštevníci, účastníci kurzu Hravo ži zdravo, učitelia i žiaci!

Tako ako Vás i nás veľmi ovplyvňuje situácia súvisiaca s COVID-19. Ospraveďlňte, prosím, že kvôli týmto komplikáciam musíte na vyhodnotenie súťaže počkať. Intenzívne pracujeme na tom, aby sme toto kolo súťaže uzatvorili.

Váš tím Hravo ži zdravo!

Vítame Vás na stránkach internetového kurzu zdravého životného štýlu "Hravo ži zdravo".
Súťažná časť jeho 8. ročníka už skončila, ale nesúťažná časť pokračuje do 31. 8. 2020.

A kto tento rok zvíťazil?

Výhercovia súťaže!


„Je dôležité jesť
pravidelne, najlepšie 5–6x
denne po 2–3 hodinách.
Chrániš sa tak veľmi
dobre pred priberaním.“

Čo môže vaša trieda vyhrať?

Pre všetkých žiakov a učiteľa 3 najúspešnejších tried v kurze s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v rámci každej kategórie tried (bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky) sú pripravené - oblečenie a potreby na šport a voľný čas a ďalšie hodnotné ceny.

Cena o najlepšie video:

Trieda, ktorá vytvorí najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo", získa cenu v hodnote 300,- €. Podmienky tvorby a zaslania videa v termíne do 4. 2. 2020 sú stanovené v bode 6.5. Pravidiel súťaže.

Stručné pravidlá súťaže

  • Súťažný internetový kurz pre žiakov 5. tried základných škôl spúšťame registráciou učiteľov a tried už 9. 9. 2019 a od 1. 10. 2019 začína samotná registrácia žiakov.
  • Žiaci sa môžu registrovať až vtedy, keď učiteľ ich triedu virtuálne vytvorí a prihlási. Nie je tvoja trieda v zozname? Požiadaj učiteľa o jej vytvorenie!
  • Do internetového kurzu, bez nároku na výhru, sa môže zapojiť úplne každý. Registrácia žiakov končí dňa 7. 1. 2020. Potom sa deti môžu zúčastniť kurzu aj naďalej, ale už bez šance na výhru. Do kurzu sa bez nároku na výhru môže zapojiť úplne každý, nielen piataci s celou triedou.
  • Súťažiaci budú plniť úlohy v 4 nadväzujúcich lekciách. Za test v každej lekcii získajú pre svoju triedu body podľa úrovne svojich vedomostí.
  • Na každú lekciu má súťažiaci minimálne 7 dní. Odpočítavadlo ukazuje, koľko času zostáva do konca celej súťaže.
  • Okrem súťažných úloh žiaci vypĺňajú Denníček. Pre každú lekciu sú vytvorené tri rôzne náročné dni, ku ktorým žiaci musia správne určiť zodpovedajúci príjem a výdaj v danom dni. Správnym riešiteľom sú za každý deň pripočítané cenné body!
  • V súťaži zvíťazia tie triedy, ktoré splnia podmienky súťaže a ktoré dosiahnu najvyšší bodový priemer na žiaka. Súťaž končí 4. 2. 2020. Od 19. 2. 2020 budú na tejto stránke zverejnené výsledky kurzu a výhercovia.
  • Výhry pre celé triedy!

  úplné pravidlá súťaže

Viete, že...?

Slnko lieči

Vitamín D sa v prírode vyskytuje len zriedka. Jeho „príbuzní“ tzv. provitamíny sa tvoria pod kožou, keď na ňu pôsobia slnečné lúče (pri opaľovaní). Samotný vitamín D je v hubách, kvasniciach, rajčinách, kakau, mlieku, rybacom tuku alebo vajciach.

Partneri

Logo Potravinárska komora SR Logo who.sk Logo ÚVZ SR Logo STOB Logo onlife
Logo S.A.N.K. Logo TeploZima
Logo SCS