Vítame Vás na stránkach internetového kurzu zdravého životné-
ho štýlu "Hravo ži zdravo".
Štvrtý ročník kurzu bol k 31. 8. 2015 ukončený aj v jeho nesúťaž-
nej časti, ale všetky dôležité informácie o zdravom životnom
štýle tu stále nájdete. Stačí sa trochu začítať do textíkov v časti Pre zvedavých. Veríme, že odpovedia na Vaše otázky a naštartujú Vás k správnemu životnému štýlu.

A kto tento rok zvíťazil?

Výhercovia súťaže!    Víťazné VIDEO!

FOTOGALÉRIA VÍŤAZOV


„Je dôležité jesť
pravidelne, najlepšie 5–6x
denne po 2–3 hodinách.
Chrániš sa tak veľmi
dobre pred priberaním.“

Čo môže vaša trieda vyhrať?

Pre všetkých žiakov 3 najúspešnejších tried v kurze s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v rámci každej kategórie tried (bez ohľadu na kraj Slovenskej republiky) sú pripravené mikiny do školy alebo na voľný čas od spoločnosti EXIsport, poukaz na nákup detských sandáliek PROTETIKA Orthopedic v hodnote 10,- Eur od spoločnosti PROTETIKA a voľný vstup do ľubovoľnej expozície SNM na Slovensku. Učitelia 3 víťazných tried získajú poukážku na nákup v sieti EXIsport v hodnote 20,- Eur a poukážku na nákup v sieti PROTETIKA v hodnote 15,- Eur.

Mimoriadna cena súťaže:

Trieda, ktorá vytvorí najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo", získa mimoriadnu cenu v hodnote 300,- Eur. Podmienky tvorby a zaslania videa v termíne do 28. 2. 2015 sú stanovené v bode 6.5. Pravidiel súťaže.

Logo exisport.sk Logo Protetika Logo SNM

Stručné pravidlá súťaže

  • Súťažný internetový kurz pre žiakov 5. tried základných škôl spúšťame registráciou učiteľov a tried už 8. 9. 2014 a od 1. 10. 2014 začína samotná registrácia žiakov.
  • Žiaci sa môžu registrovať až vtedy, keď učiteľ ich triedu virtuálne vytvorí a prihlási. Nie je tvoja trieda v zozname? Požiadaj učiteľa o jej vytvorenie!
  • Do internetového kurzu, bez nároku na výhru, sa môže zapojiť úplne každý. Registrácia žiakov končí dňa 3. 1. 2015. Potom sa deti môžu zúčastniť kurzu aj naďalej, ale už bez šance na výhru. Do kurzu sa bez nároku na výhru môže zapojiť úplne každý, nielen piataci s celou triedou.
  • Súťažiaci budú plniť úlohy v 4 nadväzujúcich lekciách. Za test v každej lekcii získajú pre svoju triedu body podľa úrovne svojich vedomostí.
  • Na každú lekciu má súťažiaci minimálne 7 dní. Odpočítavadlo ukazuje, koľko času zostáva do konca celej súťaže.
  • Okrem súťažných úloh žiaci vypĺňajú Denníček. Pre každú lekciu sú vytvorené tri rôzne náročné dni, ku ktorým žiaci musia správne určiť zodpovedajúci príjem a výdaj v danom dni. Správnym riešiteľom sú za každý deň pripočítané cenné body!
  • V súťaži zvíťazia tie triedy, ktoré splnia podmienky súťaže a ktoré dosiahnu najvyšší bodový priemer na žiaka. Súťaž končí 31. 1. 2015. Od polovice februára 2015 budú na tejto stránke zverejnené výsledky kurzu a výhercovia.
  • Výhry pre celé triedy!

  úplné pravidlá súťaže

Viete, že...?

Energia z orechov

Oriešky sú vítanou súčasťou jedálnička, ale je dôležité premýšľať o ich množstve. Obsahujú dosť veľa tuku a teda aj energie. Na druhej strane však z nich naše telo môže získať rad cenných vitamínov (vitamín E) a minerálnych látok (vápnik).

Partneri

Logo Potravinárska komora SR Logo who.sk Logo ÚVZ SR Logo STOB
Logo onlife Logo Exisport.sk
Logo Protetika Logo SNM