Najlepšie triedy, ktoré splnili podmienky súťaže Hravo ži zdravo 2017, tz. minimálne 70 % žiakov z danej triedy dokončilo všetky štyri lekcie kurzu. Poradie tried bolo zostavené podľa bodového priemeru na jedného žiaka.

Víťazné triedy súťaže v rámci každej kategórie tried, ktoré vyhrávajú pre každého žiaka a učiteľa oblečenie a potreby na šport a voľný čas od spoločnosti KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov) a voľný vstup do ľubovoľnej expozície SNM na Slovensku podľa vlastného výberu.

Víťazná trieda s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v kategórii 1 – s počtom žiakov do 10

ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakovKraj
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého Kósu Schoppera 22Rožňava5.A407.2366599Košický

Víťazná trieda s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v kategórii 2 – s počtom žiakov do 20

ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakovKraj
Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie 270Šarišské Jastrabie5.A418.958651414Prešovský

Víťazná trieda s najvyšším bodovým priemerom na žiaka v kategórii 3 – s počtom žiakov nad 20

ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakovKraj
I. Základná škola S. Chalupku 313/14Prievidza5.C41599602424Trenčiansky

Traja najlepší žiaci s najvyšším počtom bodov vyhrávajú poukazy na nákup oblečenia a potrieb na šport a voľný čas od spoločnosti KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov) v hodnote 80,- € na žiaka.

Poradie MenoPriezviskoPočet bodov žiakaŠkolaTriedaMestoKraj
1.LeonardHojda422Základná škola Karpatská 803/115.ASvidníkPrešovský
2.SamoGundzik422Základná škola Karpatská 803/115.ASvidníkPrešovský
3.DávidTóth422I. Základná škola S. Chalupku 313/145.CPrievidzaTrenčiansky

V zmysle Pravidiel internetového kurzu Hravo ži zdravo 2017, bod 6.5. konečné poradie žiakov s rovnakým počtom bodov určilo žrebovanie za účasti notára. Originál notárskej zápisnice je uložený k nahliadnutiu na sekretariáte PKS.

Mimoriadna cena sútaže Hravo ži zdravo 2017:

Dvanásť najlepších žiakov získalo príležitosť zúčastniť sa na mimoriadnom tréningu s olympijským víťazom, Matejom Tóthom! Matej Tóth sa im bude venovať na mimoriadnom tréningu, na ktorom ich poučí, ako majú malí športovci aktívne tráviť voľný čas.

Poradie MenoPriezviskoPočet bodov žiakaŠkolaTriedaMestoKraj
1.MarekDžupin422Základná škola Karpatská 803/115.ASvidníkPrešovský
2.PatrikMarko422I. Základná škola S. Chalupku 313/145.CPrievidzaTrenčiansky
3.PeterKačmár422Základná škola Karpatská 803/115.ASvidníkPrešovský
4.ŠtefanIllés422I. Základná škola S. Chalupku 313/145.CPrievidzaTrenčiansky
5.JakubNeuwirth422I. Základná škola S. Chalupku 313/145.CPrievidzaTrenčiansky
6.JindřichŘíčný422I. Základná škola S. Chalupku 313/145.CPrievidzaTrenčiansky
7.RebekaMacošincová422Základná škola Mlynská 697/75.AStropkovPrešovský
8.ZionVan Rooijen422I. Základná škola S. Chalupku 313/145.CPrievidzaTrenčiansky
9.LeonardHojda422Základná škola Karpatská 803/115.ASvidníkPrešovský
10.KristiánHorváth422Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého Kósu Schoppera 225.ARožňavaKošický
11.MartinKohút422I. Základná škola S. Chalupku 313/145.CPrievidzaTrenčiansky
12.SebastiánKrajči422I. Základná škola S. Chalupku 313/145.CPrievidzaTrenčiansky

V zmysle Pravidiel internetového kurzu Hravo ži zdravo 2017, bod 6.5. konečné poradie žiakov s rovnakým počtom bodov určilo žrebovanie za účasti notára. Originál notárskej zápisnice je uložený k nahliadnutiu na sekretariáte PKS.

Mimoriadna cena bude víťazným žiakom odovzdaná v termíne a spôsobom dohodnutým so zodpovednými učiteľmi.