Do konečného vyhodnotenia súťažnej časti kurzu je zahrnutá iba tá trieda, kde sa kurzu zúčastnilo 70 % aktívnych žiakov z absolútneho počtu žiakov v skutočnej triede. (Pravidlá internetového kurzu Hravo ži zdravo, bod 3.2.2., odsek 4).

Kategória 1 - triedy s počtom žiakov do 10

Poradie tried v kraji Banskobystrický

Poradie ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakov
1.Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara Detvianska Huta 369Detvianska Huta5.A302181266

Poradie tried v kraji Trnavský

Poradie ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakov
1.Základná škola s materskou školou Kátlovce 195Kátlovce5.A326.1228377

Poradie tried v kraji Žilinský

Poradie ŠkolaMestoTrieda Počet bodov na 1 žiakaBody celkomPočet žiakov v triedePočet registrovaných žiakov
1.Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše 65Lutiše5.A263184177

Poradie tried v kraji Bratislavský

Žiadna trieda nedokončila súťaž úspešne.

Poradie tried v kraji Košický

Žiadna trieda nedokončila súťaž úspešne.

Poradie tried v kraji Nitriansky

Žiadna trieda nedokončila súťaž úspešne.

Poradie tried v kraji Prešovský

Žiadna trieda nedokončila súťaž úspešne.

Poradie tried v kraji Trenčiansky

Žiadna trieda nedokončila súťaž úspešne.