ALKOHOL, DROGY A INÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY

Snáď ani nemusíme hovoriť, že užívanie alkoholu, iných návykových látok (hlavne drog) a fajčenie je so zdravým životným štýlom absolútne nezlúčiteľné! Nehovoriac o tom, že deťom je požívanie alkoholu a fajčenie úplne zakázané a užívanie drog je dokonca nezákonné.

Možno si poviete, že to predsa vie každé malé dieťa, ale realita, bohužiaľ, niekedy býva úplne iná!
Deti síce vedia, čo môžu s ich telom napáchať návykové látky, ale zvedavosť je niekedy silnejšia ako rozum a často je z toho potom veľký problém.

A ako spoznať, že tvoj kamarát či kamarátka môže byť pod vplyvom drog alebo iných návykových látok?

  • Z jeho úst je cítiť typická vôňa alkoholu alebo tabakového dymu.
  • V prípade užívania drog môže mať na rukách a iných častiach tela zreteľné vpichy po injekčnej ihle.
  • Často je mu zle, trpí nechuťou do jedla.
  • Zrazu sa chová inak – je uzatvorený, nerozpráva sa s priateľmi alebo je naopak vo veľmi „radostnom stave“ (eufórii).
  • Môže mať veľa neospravedlnených hodín alebo neskorých príchodov.
  • Vyzerá unaveno a v mnohých prípadoch sa prestane zaujímať o svoj zovňajšok.

ZAPAMÄTAJTE SI!
Užívaním alkoholu či iných návykových látok môžete nenávratne poškodiť svoje zdravie a v prípade predávkovania aj zomrieť! Pokiaľ viete, že kamarát či kamarátka niektoré z nich užíva, nie je čas na kamarátske sľuby, že nikomu nič nepoviete! Naopak – pomôcť môžete tak, že informujete dospelého, ktorému dôverujete a myslíte si, že by mohol pomôcť. Najlepšie je poradiť sa so svojimi rodičmi, kontaktovať triedneho učiteľa, učiteľku, výchovného poradcu, školského psychológa alebo riaditeľa školy.