V zmysle bodu 6.5 Pravidiel internetového kurzu Hravo ži zdravo 2017, komisia vyhodnotila videá na tému "Naša trieda žije zdravo", zaslané do súťaže v termíne do 31. 1. 2018 a určila víťaznú triedu tejto súťažnej kategórie.

Trieda, ktorá vytvorí najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo", získa cenu v hodnote 300,- € od spoločnosti
KUPS (Polská asociácia výrobcov džúsov). Podmienky tvorby
a zaslania videa v termíne do 31. 1. 2018 sú stanovené
v bode 6.5. Pravidiel sútaže.

Finančnú odmenu v hodnote 300,- € od spoločnosti KUPS (Poľská asociácia výrobcov džúsov) získava trieda, ktorá vytvorila najlepšie video na tému "Naša trieda žije zdravo".
Víťazná trieda je zo školy:

ŠkolaMestoTriedaKrajOdkaz na vítazné video
KZŠ s MŠ Antona Bernoláka v MartineMartin5.BŽilinskýhttps://www.youtube.com/watch?v=Iz9LHfwBLcU&feature=youtu.be

Cena v hodnote 300,- Eur bude víťaznej triede odovzdaná spôsobom dohodnutým so zodpovedným učiteľom.OSTATNÉ VIDEÁ zaslané do súťaže sú k nahliadnutiu na nasledovných odkazoch na portáli www.youtube.com:

1/ video triedy 5.A Základná škola s MŠ Lemešany, Prešovský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=3NwadBk7LP8&app=desktop

2/ video triedy 5.A ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, Košický kraj s odkazom:
https://youtu.be/9eP4baKBuWI

3/ video triedy 5. ZŠ s MŠ v Lipovciach, Lipovce 125, Prešovský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=y3-_u_PAhyw&feature=youtu.be

4/ video triedy 5.A ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426, Nitriansky kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=zp4lehvz6Vc&feature=youtu.be

5/ video triedy 5.B ZŠ s MŠ sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, Košický kraj s odkazom:
https://youtu.be/g9M_IXBraCw

6/ video triedy 5.B zo Súkromná ZŠ Rovná 597/15 Poprad, Prešovský kraj s odkazom:
https://youtu.be/3Psj1UjFdD8

7/ video triedy 5.C ZŠ S. Chalupku 313/14, Prievidza, Trenciansky kraj s odkazom:
https://youtu.be/u6r0i1189f0

8/ video triedy 5.A CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou, Komenského 64/17, Prešovský kraj s odkazom:
https://youtu.be/_rfLxZftqTM

9/ video triedy 5.C ZŠ Komenského 23, Bardejov, Prešovský kraj s odkazom:
https://www.youtube.com/watch?v=ZeH3BkjFHAc

10/ video triedy 5.A Katolícka ZŠ s MŠ A. Bernoláka, Ul.S.Tomášika 1, Martin, Žilinský kraj s odkazom:
https://youtu.be/7HQjNUXxCp4